Drie Gouwenaars dromen hun stad. Zij doen dat in fotografie, gedichten en proza-gedichten, associatieve taal, citaten en W I T T E N. De drie Gouwenaars zijn Henri Boere, Ria Volk en Kees Vossestein.
U kunt hen e-mailen voor contact.


Witten-poëzie
W I T T E N - poëzie wordt gemaakt met uit boeken geknipte woorden en stukken van woorden.
Door de hoeken van de boekpagina’s waar de nummering gedrukt is uit te knippen, samen met fragmenten van de hoektekst, ontstaat een verzameling boekhoekjes.
Negen boekhoekjes drie bij drie in een patroon gelegd geven een tekst die, aan elkaar gelezen, nieuwe poëzie oplevert. Poëzie die weliswaar niet zelf geschreven is, maar op unieke wijze zelf gelézen, want zorgvuldig gecomponeerd of meer spontaan onder de handen ontstaan.

Het hele proces van het per pagina uitknippen van een hoektekst, het uitspellen van de tekstresten op de losse boekhoekjes, het zoeken naar combinaties en het vormen van een afgerond gedicht is een beproefde methode. Hij werd tijdens het Gouds Cultuurfestival 2003 voor en met publiek gebruikt in de leeszaal van de openbare bibliotheek, getoond tijdens de tentoonstelling Personae non grata in februari 2003 in de Goudse Stadsgalerie, en beoefend door scholieren en taaldocenten van het ID  College te Gouda.


Ode aan witten
Een « Ode aan Witten » is ontstaan uit een bestaand gedicht. Van dit gedicht zijn letters weggehaald. De ontbrekende letters, de naam van de auteur en de titel van het gedicht worden weer zichtbaar als van de gehele tekst een blok wordt gemaakt of als de functie 'alles selecteren' onder de rechter muisknop wordt aangeklikt.