Verplaatsen en bereiken


Verplaatsen en bereiken

  

Mobiliteit en ketenverplaatsingen


Grotere diversiteit aan activiteiten betekent ook meer bewegingen tussen de plaatsen waar die activiteiten plaatsvinden. Gedurende de dag rijgen mensen verschillende bestemmingen aaneen tot zogenoemde ketenverplaatsingen. Voor een taakcombineerder is de tijdsafstand belangrijker dan de kilometerafstand. Wanneer ruimtelijke afstanden groter zijn, ontstaat de opgave om ze in de tijd korter te maken door de inzet van sneller vervoer. De inzet van efficiënte mobiliteit is echter niet alleen tijdwinst en keuzevrijheid: de vraag is ook, hoe met de ruimtelijke inrichting de toenemende mobiliteit vergemakkelijkt kan worden zonder negatieve effecten op de kwaliteit van de woonomgeving. Effecten als verkeersonveiligheid, knelpunten tijdens piekuren en milieu- en gezondheidsschade veroorzaken vaak nieuwe zorgtaken, bijvoorbeeld doordat kinderen dan niet vroeg zelfstandig naar school kunnen. 'Bereikbaarheid' heeft zowel een fysieke als een economische dimensie: niet elk huishouden kan of wil zich een tweede auto veroorloven.

(bron: website provincie Zuid-holland)