Dilemma (3)


Het is nog even zoeken voor de motoriek een antwoord krijgt dat enigszins bevredigt. Tot zolang speelt de kwestie door. De kans dat beide even prettig aan verwachtingen voldoen, valt bijna uit te sluiten. Een zekere verscheidenheid, waar ieder mens in zijn gestel verschilt, lijkt toch aannemelijk. Dit neemt niet weg dat zekerheid vóór aanvang van de fietstocht nodig is, om niet te zeggen onontbeerlijk. Wat is het goede been?