Respect


GOUDA - De eerste psychotherapeut die zich ernstig rekenschap gaf van de maatschappelijke veroorzaking der neurotische stoornissen, was Karen Horney. In haar werk The neurotic personality of our time, uit 1937 (De neurotische persoonlijkheid in onze tijd, 1951) bespreekt zij deze drie belangrijke factoren:

1. De moderne samenleving is gekenmerkt door een blijvende competitie, die van iedereen iedereens vijand maakt. Tegelijk stelt de samenleving de eis beminnelijk en voorkomend te zijn.

2. De moderne samenleving is gekenmerkt door het aanwakkeren van alle behoeften en het stichten van steeds nieuwe. Tegelijk is de mogelijkheid deze behoeften te bevredigen, beperkt.

3. De moderne samenleving is gekenmerkt door een voortdurende en emfatische onderstreping der individuele vrijheid en door de onvrijheid van iedereen. De samenleving houdt ons aan alle kanten gevangen - en roept ons tegelijk in het oor, dat wij doen kunnen wat wij willen.