Gekkenwerk


Ze kwamen stilletjes opdat de buurt geen aanstoot nemen zou. Ze gaven hun bedrijf geen naam, alleen een postadres. Ze maakten van het huis voor dwangarbeid een clubhuis van verloren lopend volk met een geknauwd verleden. Pas bij de tweede opening klonk er muziek en hing er die versiering. En sterk! Meteen zo schreeuwerig en opgeblazen dat nu de wijde buurt verzucht: dit is toch gekkenwerk.