Van nature vrij


Sommige van de dingen hebben wij in onze macht, doch niet alle. In onze macht hebben wij onze mening, ons streven, onze begeerte en afkeer, kortom alle onze handelingen, die van ons uitgaan. Niet in onze macht staan ons lichaam, bezit, aanzien, ambten, kortom alles wat niet ons werk is. Wat in onze macht staat is van nature vrij, en kan niet gehinderd of belemmerd worden; wat niet in onze macht staat is zwak, onvrij, ongewis, van anderen afhankelijk. Weet dus wel, dat gij door het van nature onvrije als vrij en het u vreemde als uw eigendom te beschouwen op hinderpalen zult stuiten, dat gij smart en droefenis zult ervaren, en goden en mensen (zult) beschuldigen. (Epictetus, 50 tot ca. 130 na Chr.)