Bezettingstijd


Bezet en bovendien verplicht om te betalen. De usurpator laat geen vreemde toe, weet van geen tegenstelling als het gaat om order of verzoek, bevelen zit hem in het Dietse bloed. Iets occuperen is voor hem normaal, niet vragen om een plaatsje vrij te houden. Een vrijmarkt is per definitie strijd, vandaar zijn strikte voorzorg. Innemend als hij is, vertikt hij het om iets van waarde prijs te geven. Hij is met landjepik en straatrecht opgegroeid. Zijn ouders zijn van na de oorlog.