Aangepast


De religie is aangepast aan alle soorten geesten. De eersten bepalen zich tot de instelling als zodanig, en deze religie is van dien aard dat alleen het feit dat ze gesticht is al voldoende is om te bewijzen dat zij op waarheid berust. Anderen gaan tot de apostelen, en de meest ontwikkelden tot het ontstaan van de wereld. De engelen hebben er een nog betere kijk op, en van nog grotere afstand. (Blaise Pascal, 1844 postuum)