Expo


Ik ben wel wat gewend, na dada en het tarraïsme. In Kassel was ik en Venetië. Al schijnt in São Paulo anderssoortig werk te zien. Hoe of dat zij, een installatie langs de gevels van de straat slaat veel van wat ik tot op heden mocht aanschouwen. Kent dit museum in de openlucht een weerga of gelijke? Dit oeuvre valt het overmatig ordeningsprincipe aan. Het raakt aan kwalijke milieuaspecten, aardse, grif gedane zaken. Dit machtig staaltje art trouvé is onbetwist een meesterwerk. De kunstkrant waar ik met collega’s over ga, herkent de politieke actualiteit. Dit is subliem. Een onvoorziene wederkomst van arte povera.