Vooral gezond


Gouda - Nederlandse ouderen blijven tot op hoge leeftijd gebruikmaken van de fiets. Meer dan tachtig procent van de 75-plussers fietst regelmatig. Zelfs van de 80-plussers fietst nog 72 procent. Senioren gebruiken de fiets vooral om boodschappen te doen, voor recreatieve tochtjes, voor het bezoeken van familie en vrienden, voor doktersbezoek en vrijwilligerswerk. Ouderen vinden fietsen vooral gezond, ontspannend, niet belastend voor het milieu en belangrijk voor het behoud van hun zelfstandigheid. Dat laatste geldt het meest voor vrouwen. Daarnaast voelen oudere fietsers zich fit en gezond. Voor ouderen gelden kou en nattigheid als minst prettige kant van het fietsen. Andere nadelen zijn de kans op diefstal en moeilijkheden bij het meenemen van bagage. Voor de alleroudsten geldt gevaar als voornaamste bezwaar. Ouderen gaan minder fietsen of stoppen er helemaal mee om medische redenen en vanwege de toegenomen verkeersdrukte. Een klein deel van de ouderen zou graag het SH-plaatje terug willen zien. In het verleden maakte dit plaatje weggebruikers attent op slechthorende fietsers.