Ook niet eenduidig


"Dieren spelen een belangrijke rol in het menselijk leven. De mens is voor een groot deel afhankelijk van het dier, al wordt die afhankelijkheid in het algemeen niet als zodanig benoemd. De relatie tussen mens en dier is, zeker in de moderne samenleving, ook niet eenduidig van aard."