Zonder twijfel


69

iemand die zijn

lange weg inslaat

193

die, met een

dichtregel.

259

en zonder twijfel

zijn onwrikbare

244

directe nabijheid

32

omhoog beweegt.

178

waar,

blijven

151

zijn ideëen

90

De liefde is

278

een naakte

aardse vrouw,

W I T T E N 0126 - Milan Kundera, Het boek van de lach en de vergetelheid