In de poort


142

druppels in de

167

poort van de

85

pratende stemmen.

210

centimeters

lachebekjes

134

niks, niemendal

208

passeerde

213

ook. De Worm

echter na een

170

Even nadenken,

161

rouwt om ons,

.

W I T T E N 116 - Bouke jagt, Pijnboomspook