Haikeus (12)


voor stof niet bevreesd
schoon versteend tot materie
staan wij als een huis

of

ik heb mij gevoegd
naar buitenmuur en leiding
aan mij schort het niet