Waar het om gaat


88

In een hoek

48

begonnen.

71

om dit soort spel,

187

waar het om gaat.

141

te blazen en

49

vervullen.

218

'Ik weet niet hoe

206

een gril van de wind

204

anders zou verlangen.

.

W I T T E N 452 - Laurie McBain, Als begeerte ontbrandt