Bescherming


Gouda - Pogingen om de snelle afname van dieren- en plantensoorten te stoppen noemt men natuurbescherming. Idealiter worden beschermingsmaatregelen toegepast vóór soorten in acuut gevaar verkeren. Er zijn drie belangrijke strategieën van natuurbescherming. De eerste richt zich op één specifieke soort. Binnen deze strategie zijn alle inspanningen gericht op het creëren van een omgeving waarin de gekozen soort goed kan gedijen. Voor chimpansees bijvoorbeeld kan dit betekenen dat er doorgangen tussen bosgebieden worden aangelegd of dat er bomen worden geplant die voedsel produceren. De tweede strategie is het veiligstellen van een heel gebied, zoals het Amazonebekken, dat is uitgeroepen tot Werelderfgoed en dat op deze manier wordt beschermd. Het doel van deze strategie is zo weinig mogelijk veranderingen in de omgeving aan te brengen en alle dieren en planten die zich er bevinden te beschermen. Niets wordt veranderd aan de omgeving, omdat de kleinste wijziging gevolgen kan hebben voor het hele ecosysteem. De derde strategie is een bedreigde soort uit te kiezen die geliefd en bekend is, zoals de panda of de walvis, om wetgeving af te dwingen waar ook minder bekende soorten van profiteren. Dit wordt wel het gebruik van een 'vlaggenschipsoort' genoemd.