Constructie


Belangrijkst is dat de constructie deugt. Dat is voldaan aan wetten van de fysica en technisch juist geformuleerde eisen. Dat krachten van opzij, dat werking en verwachte druk geen schade of verkeerde indruk maken. Dat alles houdt. En dat het werk niet slijt of later nog te lijden krijgt van torsie. Daarbij zijn ook de afstand en de wijdte van belang, opdat een frame ontstaat dat past in de gegeven situatie. Maar verder nee, geen malligheid of heisa.