Bouwkundig advies


Bouwkundig moet je je verlaten op expertise van de raad. Hoe erg een gevel zweet, de pui zijn eigen puistjes vreet, bouwkundig moet je afgaan op het gericht gezicht van mannen die de kennis dragen van steen en houtwerk en van ramen, van mannen die gespecialiseerd in hun constructie-element te zamen ramen wat de werkelijke staat, de ware schade aan het pand, het achterstallig, schandelijk verval van waarde naar hun gerijpte inzicht inhoudt.