Beleid


"De gemeente voert beleid ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente. Bijzondere aandacht heeft de veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden. In het kader van 'duurzaam veilig' worden door middel van drempels, verkeersplateaus, wegversmallingen en het instellen van 30 kilometer-zones woongebieden verkeersveilig gemaakt."