Aanhalingen (24)


Alles komt op tijd voor wie kan wachten. Geduld, de kracht om te wachten en te vertrouwen, is de grootste macht ter wereld. Alles wat de moeite waard is om te bezitten, is ook de moeite waard om op te wachten. Het tegenovergestelde van praten is niet luisteren; het tegenovergestelde van praten is wachten. Op geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan.