Geloven in Gouda (3)


Restmaterialisme

.

Tarraïsme, of restmaterialisme; huis-aan-huisgeloof waar wel iets in zit, al weet niemand precies wat. Het restmaterialisme suggereert het aura van het ongrijpbare, verkondigt de ruimte rond het onbevattelijke, en verhandelt het als sfeer ter vervulling van innerlijke leegte. Binnen de vier muren van het interieur is het perspectief van het restmaterialisme welhaast eindeloos. Uitdragers van dit geloof gaan onvermoeibaar door met het beloven van warmte, geluk, gemak en harmonie aan hen die binnen blijven, en zich omringen met de geloofsartikelen. Het tarraïsme is een geloof zonder vragen, al wordt wel in overdrachtelijke - en algemene zin, maar dan enkelvoudig, gesproken van vraag. Gelijk de vraag wordt geacht gesteld te zijn in de behoefte wordt het antwoord geacht gegeven te zijn in de geloofsartikelen. Al wordt beweerd dat ieder individu een eigen geweten heeft, en dat ieder naar eigen smaak en inzicht zijn binnenste mag invullen, worden de artikelen van dit geloof en masse voorgevormd en uitgedragen. De geloofsvrijheid binnen het tarraïsme staat dan ook onder druk, maar wordt subtiel, door stromen van nieuwe inspiratie, van modern via klassiek omgeleid naar orthodox, en weer terug, zolang niemand aan de bel trekt.