Zekerheid


wie gelooft
verlangt geen bewijs
of zichtbaar teken

geen veeg of smeer
of schimmelcultuur

als in een droom

gaat hem de stoet
van slaven
voorbij