Alle kanten


freewheelen in richtingen
van plassen

rietgekapte villa’s vergapen
als water spiegelende bentley’s

langs uitgebaggerd veen
door gewezen armen

we kunnen naar alle kanten
particulier terrein