Of zich beweegt


Zichzelf vergetend, verslonden in die veelvuldige en hoge geestverrukkingen, die zich niet laten omschrijven, omdat zij zo buitengewoon zijn en hun licht snel voorbijgaat, of het nu een inwendig licht is, dat met de ziel samensmelt, of wel een licht dat zich terugtrekt in het innerlijkste centrum van de ziel, of zich beweegt, stijgt en daalt en alle begrijpen tart; dat licht laat tranen achter in de ogen, maar in het hart de zoetste en profijtelijkste dauw. (Juan Bautista Rubeo, 1566)