Elegantie


als de act van een slangenmens
is het tenenkrommend flaneren
van de elegante gehandicapte

haar mode is afhankelijk
van opgeruimde beperkingen

haar moed de blijde uitkomst
van levenslang stijlgevoel
in de elektrische stoel