De leukste


De leukste teams te voet voorbij
scheppen moed uit voorjaarszon
goed gereedschap emmeren niet
over schijnaanval of standsverschil
durven zonder helm te botsen
met gewroet, stokken, koevoet.