Artist's Choice


"Foto's waren aanvankelijk altijd zwart-wit. Vanaf halverwege de vorige eeuw maakte kleurenfotografie zijn opmars. Zwart-witfotografie blijft daarnaast bestaan om artistieke redenen. Kleur is niet noodzakelijk. Fotografen of regisseurs kiezen vaak voor zwart-wit,  omdat kleur storend werkt. Kleuren leiden nogal af als ze niet goed bij elkaar passen."