Vaders huis


In het huis mijns vaders zijn vele woningen.
Die vragen menselijkerwijs onderhoud.
Hemelse plafondengelen zijn te naakt
voor de protestant en waar de mus een nest
vindt, moet gekuist, geschrobd en geborsteld.
Boktorren en houtworm vragen vergif, muizen
verknagen balken voor uitdijende gezins-
onderkomens en kerkvolk ademt zuur.