Voor de uitgang


"Werkwoorden die geleend zijn uit het Engels worden vervoegd volgens Nederlandse regels. Ze krijgen dezelfde uitgangen (-t en -en in de tegenwoordige tijd, -de(n) of -te(n) in de verleden tijd en -d of -t in het voltooid deelwoord). Soms staat er een e voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak. Dat levert soms lelijke woordbeelden op als 'Zij datete een profvoetballer' en 'Ze deletete het bestand.' Er is echter voor gekozen de Nederlandse vervoegingsregels zo consequent mogelijk toe te passen. Dus: hij skate, hij skatete, hij heeft geskatet."