Bewijzen


Rijbewijzen stapelen zich op: schuldig
aan bipolair kalvende schotsen ontboste
troop filmhoudende vogelsmeergolven
ravijnen in ozonnige plu factor ramp
zalig temperatuurtje zondvloed tegoed.
Verzwarende omstandigheid: stroom
van rijangst rijdt opgewekt door groen.