Synoniemenvallen (ww):
.........buitelen, donderen, duikelen, duvelen, flikkeren, glippen, instorten,......... .........kieperen, kletteren, kukelen,kwakken, lazeren, mieteren, omvallen,....... .........onderuit gaan, ploffen, plonzen, rollen, smakken, sodemieteren, storten, .........struikelen, tuimelen, uitglijden
vallen (ww):
.........neerkletteren, neerkomen, neerploffen, neerstorten, terechtkomen
vallen (ww):
.........dalen, inzakken, kelderen, verminderen, vervallen, zakken, zinken
vallen (ww):
.........bezwijken, capituleren, cederen, zwichten
vallen (ww):
.........schikken, treffen, uitkomen
vallen (ww):
.........blijven, sneuvelen, sterven
vallen (ww):
.........opgevat worden, uitvallen
vallen (ww):
.........belanden, geraken, komen
vallen (ww):
.........gebeuren, plaatshebben
vallen (ww):
.........hangen, passen, zitten
vallen (ww):
.........stromen, vloeien
vallen (ww):
.........behoren

synoniemen.net