Tegenvoeter


Antipode kan ook een tegenvoeter aanduiden, een bewoner van het diametraal tegenoverliggende deel van de aardbol. Er zijn tijden geweest dat men in beschavingen op het noordelijk halfrond wel wist dat de aarde bolvormig was en dat de zwaartekracht in de richting van hét middelpunt werkt, maar waarin men nog nooit de evenaar had gepasseerd. Men vermoedde dat dit wegens de hitte niet zou kunnen, maar besefte dat er nog zuidelijker wel weer een zone met een gematigd klimaat zou zijn. De hypothetische volkeren die daar zouden leven werden antipoden genoemd. Religieuze vraagstukken waren daarbij hoe het zat met de afstamming van alle mensen van Adam en Eva en of ze verdoemd waren omdat ze niet ge-evangeliseerd konden worden, of dat God zich apart aan hen had geopenbaard. Wikipedia