Voor ons feest


De rituele resten van mijn zoon
het schaap dat ons vertrouwde
als stoffelijke blijk van dankbaarheid
offerbereid en familiair van achterbak
naar achterbank rechtschapen
onderling verdeeld voor ons feest-
banket van brave kannibalen.