Aan de deur


Gouda - De schade die Nederlanders lijden als gevolg van oneerlijke handelspraktijken bedraagt minstens 579 miljoen euro per jaar. Twee op de drie volwassenen kreeg er ooit mee te maken. Ruim twee miljoen consumenten werden er slachtoffer van. En dan hebben we het alleen over de meest voorkomende wanpraktijken. Onderzoek van de consumentenautoriteit geeft aan dat het werkelijke schadebedrag vermoedelijk hoger ligt. Het idee dat ouderen vaker slachtoffer zijn dan jongeren, blijkt niet juist. De slachtoffers zijn eerlijk verdeeld over alle leeftijden. De enige groep die vaker dan andere het slachtoffer wordt, is die van mensen met een laag inkomen. De schade als gevolg van de onderzochte praktijken wordt geschat op gemiddeld 45 euro per jaar per volwassen Nederlander.