Openingen


In chocoladeletters kopt het winkelbedrijf
een heilige op leeftijd stijf van het suikerwerk
om u en de uwen openingen in te duwen
waarbij u het heerlijk avondje in verzadigd lijf
voor het hoofd gestoten met alfabet bekoopt.