Aanhalingen (18)


De waarheid is niet altijd schoon. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onrein. De mensen die het vuile werk doen verdienen schoon te weinig. Al wat rein is ben ik welgezind; maar ik kan die grijnzende muilen niet zien, noch de dorst der onreinen. Schoon is wat moeilijk te bereiken is. Wat de mens aanraakt wordt vuil, dat is zijn onherroepelijk fatum.