Om een hoekje


‘Ook zonder spiegel is het nu mogelijk om om een hoekje te kijken. Wetenschappers van het Amerikaanse instituut MIT brachten een verborgen poppetje in beeld met de schaarse lichtstralen die via een wand op de pop terecht komen. Wat het team van Andreas Velten en Ramesh Raskar doet, lijkt op een echoscopie, maar dan met laserlicht. Velten en Raskar bestookten het poppetje via de muur met een laser die laserpulsen uitzendt als mitrailleurvuur: extreem korte pulsen van 0,00005 miljardste seconde. En ze namen de reflectie ervan waar met een camera die zo snel is dat die zo’n puls afzonderlijk waarneemt. Die maakt in 0,002 miljardste seconde een beeld. In die tijd legt een lichtstraal slechts 0,6 millimeter af. Voorlopig werkt de techniek alleen nog bij opstellingen zoals op de foto. De resolutie is beperkt en er moet een tamelijk gladde muur voorhanden zijn om de laserstralen op te laten weerkaatsen.’