Bankzaken


‘Administreren kan een lastige klus worden als je het niet goed bijhoudt. Het is belangrijk om eerst een goed overzicht te krijgen. Het is belangrijk om de administratie eerst per categorie te ordenen, want de dagelijkse hoeveelheid post, papier en e-mail (facturen etc.) kan het snel onoverzichtelijk maken. Maak vier stapels van je post; nog te betalen rekeningen, afschriften, oude betaalde rekeningen en overige brieven. Bewaar geen onnodige post. Door hier een kleine, dagelijkse taak van te maken, en vervolgens eenmaal per week met een kop koffie erbij goed te gaan zitten voor de verwerking, zal jullie thuisadministratie snel en perfect op orde zijn.’