Van zo breed


ik het heb sinds twee mij bezorgd zijn op straat elk die poogt ons linksom of rechts te passeren me wil leren als stuntvrouw uit beeld mezelf te halveren zeg ik waar u stil staat ga ik voor…