Wijsgerig


- Ook bij honden kun je datzelfde opmerken, en het is zelfs een bewonderenswaardig kenmerk van dat dier.
- Wat is dat dan?
- Wel, dat hij woest wordt telkens als hij een onbekende in het oog krijgt, ook al heeft hij er tevoren nooit iets kwaads van ondervonden. Ziet hij een bekende, dan is hij vriendelijk, ook al heeft hij nooit enig goed van hem ondervonden. Heb je je daar nooit over verwonderd?
- Ik moet bekennen dat ik daar tot nog toe nooit erg op gelet heb. Maar dat hij zo te werk gaat, is duidelijk.
- Wel, dat wijst toch op een fijnzinnige aard, een aard die werkelijk wijsgerig is.

(Plato, circa 380 vC)