De sliert


Bij dag vergeet je soms de wolk van voor het groen en voor het ruisen, de wolk die los van stammen takken in haar slinger vat, een lange luchtrups vormt en siddert. Pas als de zon zijn bolwerk raakt begint zij op te gloeien. Dan is het of zij buiten zinnen raakt, Seurat de overdrijving laat en uit de einder opvlamt. Snel eist het water ook zijn deel en laat de sliert vervloeien.