Adeldom


O hoofdbeners met kinderlijke koppoters
op de bok edele dieren met edele delen
en edele vijgen die pijpenkoppen trekken
tot ze grauw uitgeslagen van schaamte voor
eeuwen in de grond verdwijnen - trots
hun rookspoor trotseert adeldom de tijd.