Compositie


De amateur weet haar plek aan de onderkant van de overtreffende trap. Zij imiteert de kunst en is zichzelf in de rookpauze. In gezelschap van kunstenaars met uitgesproken gebaren, zekerheden en opvattingen, voelt zij zich niet thuis. Zij is niet zeker of zekerheden ontleend, gebaren ingestudeerd, opvattingen serieus te nemen zijn. Zij kent haar plek als amateur, als deel van de bescheiden compositie.