Gelijkheidsideaal


‘In Nederland wordt er veel waarde gehecht aan het gelijkheidsideaal. Iemand mag in Nederland wel de baas zijn, maar hij/zij moet zich niet beter vinden dan anderen. In veel landen mag de autoriteit van de baas niet ter discussie worden gesteld. Het antwoord dat een bepaalde cultuur heeft op het fundamentele probleem dat mensen ongelijk zijn kan worden omschreven als machtsafstand. In culturen waar een grote machtsafstand is leggen mensen zich er makkelijker bij neer dat de macht ongelijk verdeeld is, dan in culturen met een lage machtsafstand. Machtsafstand is een van de dimensies waarop culturen worden gemeten en vergeleken.‘