Beperkt


"Bukken is hetzelfde als buigen, doch in het algemeen kan men zeggen, dat het beperkt blijft tot de toepassing op lichaamsdelen."