Aanhangers


Welnu, geen enkele heerser heeft ooit zijn onderdanen ontwapend. Integendeel, wanneer hij hen zonder wapenen aantrof, heeft hij hen juist steeds béwapend. Want als je het volk bewapent, kun je over die gewapende macht beschikken. Daarbij komt dat degenen die je verdacht voorkomen, je trouw worden, en degenen die je trouw waren, dat blijven. En zodoende worden ze allemaal van onderdanen tot aanhangers van je. (Niccolò Machiavelli, 1513)