De blauwe map


‘Het RAS Bestuur heeft in december 2015 ingestemd met de wijzigingen die door AWOG ingebracht zijn met betrekking tot de RI&E. Er zijn drie nieuwe werkmethoden in de RI&E opgenomen: Elektrisch klim- en daalapparaat, eenpersoonsgondel, en verlengd hulpgereedschap. Verder zijn besluiten van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG) verwerkt in de RI&E. Het gaat dan om de besluiten inzake water- en/of hogedrukslangen en gevelgeleiding (railbaansteunen). De RAS heeft Inspectie SZW (I-SZW) inmiddels gevraagd om aanpassing van de Arbocatalogus op deze punten. De wijzigingen zullen alleen nog digitaal doorgevoerd worden. Hiermee wordt definitief afscheid genomen van de ‘blauwe map’ en vervallen de delen uit de map die niet meer actueel zijn.’