Vertraging


"U kunt het interval tussen de pieptonen in de wachtstand programmeren. Als de hoorn op de haak ligt, hoort u de pieptoon via de luidspreker. Als u de vertragingsperiode opnieuw wilt definiëren, voert u een waarde in seconden in. U doet dit in het veld 'wachttoon'."