Dankdag


Danken wij de hemel
voor zijn bemoeienis,
zijn duister, luchtdruk
en zijn vloeken. Lof-

prijzen we de goden
voor hun buien, bliksem
en hun hitte. Zijn we de
elementen erkentelijk

voor het wisselende
wolkendek, hageljachten,
stormschade, manna, zon-
nebrand. Ontkennen wij

het Stockholmsyndroom.