In Nederland


Gouda - Wereldwijd stijgt het percentage vroeggeboorten (Goldenberg et al., 2008). Het percentage vroeggeboorten is in Nederland echter gedaald van 8,0 procent in 2000 naar 7,4 procent in 2007 (Schaaf et al., 2011). Een deel van de wereldwijde stijging wordt veroorzaakt door het hogere percentage meerlingen (Goldenberg et al., 2008). In Nederland is het aantal meerlingen sinds 2002 juist gedaald (Garssen, 2008b ). Iets minder dan de helft van alle meerlingen komt te vroeg ter wereld. Dit percentage is in de jaren 2000-2007 in Nederland gelijk gebleven (Schaaf et al., 2011).